Impressum

Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG

Lessingstrasse 39

DE 21629 Neu Wulmstorf, Niemcy

Telefon: +49 (0) 40 / 70 01 65 -0
Faks: +49 (0) 40 / 70 01 65 -80
E-mail: info@voss-edelstahl.de


Dyrektorzy zarządzający:

Markus Fischer, Thorsten Studemund, Marc Steffen

Rejestr handlowy: Tostedt HRB 2179
NIP-UE: DE 812 036 760
NIP: 15/206/03603


Koncepcja i wdrożenie techniczne

team;iken kommunikation
Stockenkamp 13b
D-27793 Wildeshausen
www.teamiken.de
 


Zdjęcia

Voss Edelstahl GmbH & CO. KG
Shutterstock Inc.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zawartość oferty internetowej

Autor lub Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności względem autora, dotyczące szkód natury materialnej lub ideowej, spowodowane wykorzystywaniem lub niewykorzystywaniem podanych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niepełnych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeśli ze strony autora nie występuje udowodniona umyślna wina lub rażąco niedbałe zachowanie. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części strony bądź całej oferty bez oddzielnej zapowiedzi lub zaprzestanie publikacji na pewien czas bądź na stałe.
 

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do innych witryn internetowych (hiperlinki), będących poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie gwarancyjne weszłoby w życie wyłącznie w przypadku, jeśli autor wiedziałby o treściach i miałby techniczną możliwość, aby zapobiec wykorzystywaniu w przypadku treści niezgodnych z prawem. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili umieszczenia linku nie były wykryte nielegalne treści na stronach, do których prowadzą linki. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki/odnośniki. Dlatego niniejszym dystansuje się on od wszystkich treści linkowanych stron, które zostały zmienione po wstawieniu linku. To stwierdzenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy wstawionych w obrębie własnej oferty internetowej oraz obcych wpisów w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i wszelkich innych formach baz danych, do których możliwe jest dodawanie wpisów przez osoby z zewnątrz. Za treści nielegalne, nieprawidłowe lub niepełne, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego typu podanych informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, nie zaś ta osoba, która wstawiła jedynie link do danej publikacji.
 

Prawo autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

We wszystkich publikacjach autor stara się przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie opracowane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty oraz korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, które nie są objęte licencją. Wszystkie znaki handlowe i towarowe wymienione w ofercie internetowej lub zastrzeżone przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa wykorzystywania znaków zastrzeżonych i prawom posiadania poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Nie należy na podstawie samej wzmianki wyciągać wniosku, że znak handlowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Prawo autorskie do opublikowanych obiektów wykonanych samodzielnie przez autora przysługuje wyłącznie autorowi stron. Kopiowanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźnej zgody autora.

Ochrona danych

Jeśli w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), podanie tych informacji przez użytkownika następuje wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług i zapłata za nie – o ile jest to możliwe technicznie i dostosowane do możliwości – jest dozwolone także bez podawania tego typu danych lub z podaniem danych anonimowych bądź pseudonimu. Korzystanie z danych kontaktowych podanych w danych firmy lub porównywalnych danych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail przez osoby trzecie w celu wysyłania informacji, o które wyraźnie nie poproszono, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzeżone są kroki prawne względem osoby wysyłającej tzw. spam w przypadku naruszenia tego zakazu.

Ponadto odsyłamy do naszych wytycznych dotyczących ochrony danych.

 

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jak część oferty internetowej, z której nastąpiło przekierowanie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszej treści nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, nie narusza to treści i obowiązywania pozostałych części dokumentu.

Dostarczamy stal nierdzewną, której inni nawet nie mają w magazynie, w ciągu 24 godzin. Aby zapewnić sprawność logistyczną, jesteśmy strategicznie rozmieszczeni w 12 lokalizacjach w Europie. Od Hiszpanii po Anglię, od Francji po Polska, z siedzibą główną w Hamburgu w północnych Niemczech. Przecież zwłaszcza miasta hanzeatyckie wiedzą najlepiej, co to handel!

optymalnie rozmieszczone pod względem strategicznym

12 lokalizacji w Europie

© 2023 Voß Edelstahlhandel

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close