Qualitat

Dimensió

exemple

Un valor: 8

Dos valors: 8 x 1

Tres valors: 8 x 1 x 4

Quatre valors: 8 x 1x 4 x 6

Llarg

Execució acabat

Norma

Pletina, cortada
W 4301 10x3 mm
0,240 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220101003
Pletina, cortada
W 4301 10x4 mm
0,310 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220101004
Pletina, cortada
W 4301 12x3 mm
0,280 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220101203
Pletina, cortada
W 4571 15x3 mm
0,350 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220801503
Pletina, cortada
W 4404 15x3 mm
6 m / 0,350 kg/m / 6,00 m
Art.nº
1230601503
Pletina, cortada
W 4307 15x3 mm
largos de 6 mtrs / 0,350 kg/m / 6,00 m
Art.nº
1230101503
Pletina, cortada
W 4301 15x3 mm
0,350 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220101503
Pletina, cortada
W 4571 15x4 mm
0,470 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220801504
Pletina, cortada
W 4307 15x4 mm
largos de 6 mtrs / 0,470 kg/m / 6,00 m
Art.nº
1230101504
Pletina, cortada
W 4301 15x4 mm
0,470 kg/m / 4,00 m
Art.nº
1220101504