Qualitat

Dimensió

exemple

Un valor: 8

Dos valors: 8 x 1

Tres valors: 8 x 1 x 4

Quatre valors: 8 x 1x 4 x 6

Llarg

Execució acabat

Norma

Toleràncies

Hexágono estirado EN 10278
W 4301 10 mm
0,680 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13801010
Hexágono estirado EN 10278
W 4305 10 mm
0,680 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13803010
Hexágono estirado EN 10278
W 4305 12 mm
0,980 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13803012
Hexágono estirado EN 10278
W 4301 12 mm
0,980 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13801012
Hexágono estirado EN 10278
W 4571 13 mm
1,150 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13808013
Hexágono estirado EN 10278
W 4305 13 mm
1,150 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13803013
Hexágono estirado EN 10278
W 4301 13 mm
1,150 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13801013
Hexágono estirado EN 10278
W 4404 14 mm
1,330 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13806014
Hexágono estirado EN 10278
W 4571 14 mm
1,330 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13808014
Hexágono estirado EN 10278
W 4301 14 mm
1,330 kg/m / 3,00 m
Art.nº
13801014