Qualitat

Dimensió

exemple

Un valor: 8

Dos valors: 8 x 1

Tres valors: 8 x 1 x 4

Quatre valors: 8 x 1x 4 x 6

Llarg

Execució acabat

Norma

Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 6 x 1,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,042 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060006010
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 8 x 1,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,059 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060008010
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 10 x 1,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,076 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060010010
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 10 x 2,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,136 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060010020
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 12 x 1,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,093 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060012010
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 12 x 1,5 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,134 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060012015
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 12 x 2,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,170 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060012020
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 13 x 1,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,102 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060013010
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 13 x 1,5 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,146 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060013015
Tubo redondo extruido 755-8
6060-T66 14 x 1,0 mm
AlMgSi0,5 / 6 m / 0,110 kg/m / 6,00 m
Art.nº
40060014010